ฉันจะได้รับอะไรบ้าง
พบกับพันธมิตรทางสถาบัน IHG® ของเรา
การพัฒนาในอาชีพของบุตรหลานหรือนักศึกษาของท่าน
ค้นหางาน
查找职位
พร้อมแล้วหรือยัง ค้นหางาน
เช็คอินสู่ IHG Academy
เช็คอินสู่ IHG® ACADEMY

[ÍHG® Á~cádé~mý ís~ óúr w~órld~-clás~s trá~íñíñ~g pró~grám~mé, óf~féré~d tó m~ótív~átéd~ áñd é~ñgág~éd íñ~díví~dúál~s fró~m áñý~ báck~gróú~ñds, w~áñtí~ñg tó~ gét á~ héád~ stár~t íñ t~héír~ hósp~ítál~ítý c~áréé~r.
]  

โครงการโดย IHG® Academy ของเรามอบโอกาสที่หลากหลาย ตั้งแต่การเข้าทำงาน การฝึกงานและการเป็นลูกมือฝึกหัดซึ่งจะอิงตามระดับประสบการณ์ที่คุณต้องการได้รับ

ตั้งแต่วันแรก คุณจะได้ลงมือทำด้วยตัวเอง เรียนรู้วิธีการทำงานจากหนึ่งในบริษัทโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้มุ่งมั่นเพื่อมอบการต้อนรับอย่างจริงใจให้แก่ทุกคน เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณได้มีอาชีพการงานและทักษะในการใช้ชีวิตที่จำเป็นต่อการเริ่มต้น...

ฉันจะได้รับอะไรบ้าง
เช็คอินสู่ การฝึกอบรม

สัมผัสและเข้ารับประสบการณ์เชิงลึกกับโลกแห่งการให้บริการ พร้อมโอกาสในการเรียนรู้จากผู้จัดการโรงแรมผู้เชี่ยวชาญแห่งอุตสาหกรรม

เข้ารับการฝึกอบรมระดับโลก พร้อมเส้นทางที่ปรับให้เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ของคุณ ให้คุณพร้อมรับมือกับงานแรกผ่านการลับคมทักษะที่นำไปใช้ในงานอื่นได้ด้วย

เช็คอินสู่ การพัฒนา

ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจที่ช่วยให้คุณได้เติบโต

เข้าถึงพันธมิตรของ IHG ในโครงการ Harvard ManageMentor® เพื่อเสริมสร้าง ขยับขยาย และฟื้นฟูทักษะด้านอารมณ์ให้กับคุณ

เข้าใจในจุดแข็งของตัวเองและการนำมาใช้เพื่อพัฒนาอาชีพที่ใช่สำหรับคุณ

เช็คอินสู่ การสนับสนุน

สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและพร้อมช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างยอดเยี่ยม

พูดคุยกับผู้นำระดับอาวุโสที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อเติมเต็มศักยภาพที่แท้จริงของคุณ

เช็คอินสู่ การเดินทาง

ที่ทำงานหลากวัฒนธรรม และยังได้พูดคุยสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและแขกจากทั่วโลกทุกวัน

โอกาสในการร่วมงานที่ตำแหน่งต่างๆ รอบโลก

พบกับพันธมิตร IHG® ACADEMY ของเรา
สิ่งที่น่าสนใจใน

เราร่วมงานกับ APSN อย่างใกล้ชิดเพื่อมอบโอกาสแก่ผู้ทุพพลภาพให้ได้สัมผัสกับเนื้องาน เสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต และรับโอกาสด้านการงานในโรงแรมของเรา เรามีการว่าจ้างงานหลากหลายตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จในโรงแรมของเราผ่านการร่วมมือกับ ASPN

ความสัมพันธ์ของเรากับ ASPN นั้นแข็งแกร่งขึ้นจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โรงแรมและขยายแบรนด์กลุ่มธุรกิจ ซึ่งทำให้เรามีแพลตฟอร์มในการจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางการงานให้แก่นักศึกษา ASPN ความร่วมมือนี้เป็นตัวอย่างชั้นดีที่แสดงให้เห็นถึงการตอบแทนชุมชนในบริเวณที่เรามีความเชี่ยวชาญ

ดูบทความฉบับเต็ม
สิ่งที่น่าสนใจใน
[ Thé p~rógr~ámmé~ tóók~ mé th~róúg~h áll~ óf th~é díf~féré~ñt dé~párt~méñt~s áñd~ áspé~cts ó~f wór~kíñg~ íñ á h~ótél~. Évér~ýthí~ñg Í l~éárñ~éd wá~s íñv~álúá~blé,
Í~'m éx~cíté~d tó h~ávé b~ééñ p~árt ó~f á fí~rst-c~láss~ ÍHG p~rógr~ámmé~.]

Jane Loud ผู้เข้าร่วมโครงการ IHG Academy ดูบทความฉบับเต็ม
[ Évér~ýbód~ý dés~érvé~s á sé~cóñd~ cháñ~cé, áñ~d Hól~ídáý~ Íññ V~áñdé~rbíl~t gáv~é ít t~ó mé.
T~háñk~ ýóú f~róm t~hé bó~ttóm~ óf mý~ héár~t. ]

Gavin Wilson ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าฮอลิเดย์ อินน์ แวนเดอร์บิลท์ ดูบทความฉบับเต็ม
สิ่งที่น่าสนใจใน
การพัฒนาในอาชีพของบุตรหลานหรือนักศึกษาของท่าน
[Wé’ré~ dédí~cáté~d tó s~úppó~rt tá~léñt~ íñ fí~ñdíñ~g á ré~wárd~íñg c~áréé~r íñ h~óspí~tálí~tý áñ~d ché~ck íñ~ tó pó~ssíb~ílít~ý. Fíñ~d fúr~thér~ íñfó~rmát~íóñ ó~ñ ÍHG~ áñd á~ hósp~ítál~ítý c~áréé~r ás á~ páré~ñt, té~áché~r ór c~ómmú~ñítý~ párt~ñér b~ý clí~ckíñ~g bél~ów.]
ด้านบน